Despre noi

SPECIALIZAȚI ÎN RECUPERAREA CREANȚELOR BANCARE.

Deținem în portofoliu majoritatea instituțiilor bancare, recomandându-ne coeficientul ridicat de recuperare a crențelor.

Deținem infrastructura și logistica necesare managerierii unui număr important de dosare.

Deținem profesionalismul, specializarea și experiența unei îndelungate și intense activitați în recuperarea creanțelor bancare asigurând cele mai exigente așteptări.

Executorul Judecătoresc Iordache Ion a fost numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2163/C din 10.09.2002. Biroul Executorului Judecătoresc Iordache Ion a fost înregistrat la poziţia nr. 17 /25.09.2002 în Registrul Special de Evidenta Executorilor Judecătoreşti al Curţii de Apel Piteşti şi are competenţă teritorială, corespunzătoare circumscripţiei Curţii de Apel Piteşti, implicând acoperirea integrală a judeţelor Argeş şi Vâlcea, precum şi întregului teritoriu naţional în executarea atribuţiunilor prevăzute de art. 373 alin 1 tz. 2 C.p.c., art. 7 lit. b,d,g,i precum şi art. 9 ind. 2 din Lg. 188/2000.

Biroul Executorului Judecătoresc Iordache Ion este specializat in îndeplinirea operațiunilor, privind aducerea la îndeplinire efectivă a drepturilor subiective ale cetăţenilor, precum şi realizarea dreptului obiectiv, în cadrul biroului activând o echipă tânără, profesionistă şi dinamică, al cărei obiectiv este exigența, profesionalismul, operativitatea şi responsabilitatea în toate activităţile juridice intreprinse.

Biroul nostru colaborează cu specialişti de prim rang din toate domeniile adiacente activităţii de executare silită (avocaţi, experţi evaluatori, notari, experți contabili, organe ale forţei publice, detectivi etc.), aleşi în urma unor criterii stricte de competență, ceea ce conferă eficienţă şi calitate activităţii noastre. O atenţie specială este acordată respectării stricte a cadrului legal, fapt ce conduce la statornicia actelor și acţiunilor corespunzătoare acestei faze a procesului civil.